Vedeneristystarkastuksella tarkastetataan, onko vedeneristystyöt tehty asianmukaisesti ainevalmistajan ja viranomaisten asettemia määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Tarkastus edyllää usein kahta erillistä kohdekäyntiä, joista ensimmäisessä tarkastetaan seinien vedeneristys ja toisessa lattian sekä seinien ja lattian vedeneristyksien liittymät. Vedeneristystarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen tarkastuspöytäkirja. Vedeneristystä ei voida tarkastaa pinnoitteiden asennuksen jälkeen.

vesieriste
Vedeneristettyä kodinhoitohuonetta.

Mitä ovat vedeneriste, vesieriste ja kosteussulku?

Vedeneristyksen tarkoitus on estää kosteuden eteneminen rakenteisiin. Esimerkiksi pesutiloissa peseytymisestä aiheutuvan kosteuden vuoksi lattia- ja seinäpinnoitteiden alle asennetaan vedeneristys, jottei kosteus etene ympäröiviin tiloihin ja rakenteisiin.

Märkätilojen kosteudenhallinnassa noudatettiin aiemmin rakentamismääräyskokoelman, RakMK, osaa C2, jonka on myöhemmin korvannut voimaan tullut ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017).

Milloin vesieristys pitää uusia?

Vedeneristyksen uusimistarve riippuu monista tekijöistä, kuten vedeneristetyn tilan käyttörasituksesta, käytetystä vedeneristeestä ja sen iästä. Vedeneristeen tekninen käyttöikä on 20-30 vuotta käyttörasituksesta riippuen. Yleisesti vedeneriste määrittää vedeneristetyn tilan kuten pesuhuoneen käyttöiän. Vedeneristeen ollessa pintarakenteiden kuten laattojen alla, ei sen kuntoa voida seurata. Vedeneriste tulee uusia kosteusvaurioiden välttämiseksi viimeistään sen saavutettua teknisen käyttöikänsä. Rakennusalan ammattilaisen suorittamassa vesipisteellisten tilojen kosteuskartoituksessa sekä kuntotarkastuksessa arvioidaan aina mahdollisuuksien mukaan vedeneristeiden olemassaolo, ikä, kunto ja mahdollinen uusimistarve.

Toimivatko muovimatto tai epoksipinnoite vedeneristeinä?

Muovimatto on erityisesti aikaisemmin ollut yleinen valinta pesu -, sauna- sekä wc-tilojen pintamateriaalina sen asennuksen helppouden ja edullisuuden vuoksi. Muovimatot ovat pääsääntöisesti vedenpitäviä ja näin ollen toimivat vedeneristeinä estäen kosteuden tunkeutumisen rakenteisiin. Muovimatot asennetaan usein päällekkäin ja liitetään tiiviisti toisiinsa, vesitiiveyden varmistamiseksi. Muovimattojen liitoksien ja saumojen tiiveyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Epoksipinnoitteet ovat kestäviä ja vedenpitäviä pinnoitteita, joita voidaan käyttää sekä lattioissa että seinissä. Ne luovat vahvan ja tiiviin suojakerroksen, joka estää kosteuden tunkeutumisen pinnoitteen alla oleviin rakenteisiin.