• Palvelut

  Asuntokauppa ja asuminen

  Oletko ostamassa, myymässä, rakentamassa tai remontoimassa asuntoa? Autamme kaikissa tilanteissa!

  Raportti kohteen kunnosta ja suositeltavista toimenpiteistä - ostajan ja myyjän tueksi. Suoritusohjeen KH 90-00394 mukaisesti.

  Lain edellyttämä todistus kohteen energialuokasta.

  Asiantuntijan kirjallinen arvio rakennusteknisestä asiasta.

  Vesipisteellisten tilojen pintakosteusmittaus ja kosteusteknisen toiminnan arviointi.

  Vedeneristeen asennuksen arviointi ja kuivakalvopaksuuden mittaus.

 • Palvelut

  Taloyhtiöt ja isännöitsijät

  Puolueetonta tietoa terveellisen asumisen ja kestävän kiinteistönpidon puolesta.

  Kohteen tarkastaminen ja puutelistaus ennen rakennuttajan takuutarkastusta.

  Lain edellyttämä todistus kohteen energialuokasta.

  Rakennustekninen kuntoarvio

  Asiantuntijan kirjallinen arvio rakennuksen tilasta ja tarpeellisista toimenpiteistä.

  Vesipisteellisten tilojen pintakosteusmittaus ja kosteusteknisen toiminnan arviointi.

  Vedeneristeen asennuksen arviointi ja kuivakalvopaksuuden mittaus.

 • Otto Salin

  otto@kuntotieto.fi
  045 344 6399

  Jussi Lintukangas

  jussi@kuntotieto.fi
  0400 997 331

  Aapo Ylimäki

  aapo@kuntotieto.fi
  050 589 5922

Asuntokaupan kuntotarkastus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä.

alk. 1050,00 € 3 tuntia

Tarkoitus

Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä.
 

SISÄLTÖ

Kuntotarkastus on kohteen tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista tarkastushetkellä. Kohde tarkastetaan asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeen (KH 90-00394) mukaisesti, pääosin aistinvaraisin ja rakenteita rikkomattomin menetelmin.
 
Talotekniset järjestelmät arvioidaan pintapuolisiin havaintoihin, omistajalta saatujen tietojen, saatavilla olevien asiakirjojen ja ikään perustuen.
 
Mahdollisten vaurioiden syntymisen syihin otetaan kantaa vain syy-yhteyden ollessa
yksiselitteinen ja selvästi osoitettavissa, muussa tapauksessa suositellaan lisäselvityksiä tai -tutkimuksia.
 
Kuntotarkastuksesta laaditaan kirjallinen, kattava ja helppolukuinen raportti.
 
 
 

 

 

LAAJUUS

Omakotitalon kuntotarkastus on tarkastuksista laajin ja tarkastukseen kuuluvat aina vähintään asuntokaupan kuntotarkastuksen suoritusohjeessa määritellyt toimenpiteet ja tarkastuskohteet. Osakehuoneistoissa huoneiston ulkopuolinen tarkastus rajautuu tarkastettavan huoneiston kohdalla oleviin rakenteisiin. Muita huoneistoja tai rakenteita ei tarkasteta. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolelle.

Tarkastuksen yhteydessä kuntotarkastaja arvioi pintapuolisesti sekä saatavilla olevista asiakirjoista ja saamistaan tiedoista, onko tarvetta jonkin rakenteen tai rakenneosan kunnon tai toteutustavan tarkemmalle selvittämiselle ja suosittelee tarvittaessa lisätutkimuksia.
 

Mikäli kuntotarkastuksen laajuutta joudutaan rajoittamaan esimerkiksi siten, ettei kaikkea voida tarkastaa näkö- ja/tai kulkuyhteyden puuttumisen vuoksi tai tarvittaviin kuntotutkimuksiin ei saada lupaa, rajausten laajuus, merkitys ja syy kirjataan kuntotarkastusraporttiin.

Talotekniset järjestelmät arvioidaan pintapuolisiin havaintoihin, omistajalta saatujen tietojen, saatavilla olevien asiakirjojen ja ikään perustuen.
 
Mahdollisten vaurioiden syntymisen syihin otetaan kantaa vain syy-yhteyden ollessa
yksiselitteinen ja selvästi osoitettavissa, muussa tapauksessa suositellaan lisäselvityksiä tai -tutkimuksia.

valmistau-tuminen

valmistautuminen

Alkuhaastattelulomake

Kuntotarkastuksen tilauksen yhteydessä tilaajalle toimitetaan alkuhaastattelulomake kohteen omistajan täytettäväksi. Lomake on tarkoitus täyttää etukäteen, kuntotarkastuksen yhteydessä läpikäytäväksi, minkä jälkeen lomake liitetään kuntotarkastusraporttiin.

Tilaussopimus
Tilaussopimukset toimitetaan kaikille tilaajaosapuolille sähköpostitse sähköisesti allekirjoitettaviksi. Tilaussopimuksen tulee olla allekirjoitettu ennen tarkastuksen alkua. Sopimusehtoihimme voi perehtyä etukäteen tästä.
 
Käytännön valmistelut

Ennen tarkastusta tulee huolehtia, että

 • tarkastajalla on mahdollisuus nähdä kohteen olemassa olevat asiakirjat
 • kaikki tilat voidaan tarkastaa, myös yläpohjatilat ja ryömintätilat
 • kaivojen kannet ovat näkyvillä ja helposti avattavissa
 • pesutiloja ollaan käyttämättä vähintään 24h ennen tarkastusta
 • tiloja ei tuuleteta

 

Lisäksi tilaaja voi perehtyä Rakennustietosäätiön julkaisuun; KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, tilaajan ohje