Kuntotarkastuksen hinta määräytyy kohteen tietojen perusteella. Kuntotarkastuksen hintaan vaikuttaa tarkastettavan kohteen rakennustyyppi, rakennusvuosi, pinta-ala, laajennukset, ryömintätilat ja sijainti.

Laajennuksilla tarkoitetaan kohteen alkuperäisen käyttöönoton jälkeen rakennettuja tai käyttöönotettuja lisätiloja. Esimerkiksi ullakon muuttaminen asuinkäyttöön tai lisäsiiven rakentaminen ovat asuintilojen laajennuksia alkuperäisestä.

Ryömintätiloilla tarkoitetaan alapohjan alapuolisia tiloja. Mikäli tilojen korkeus on riittävä ja kulkuyhteys olemassa, ryömintätilat tarkastatetaan aina kuntotarkastuksen yhteydessä. Yläpohjan yläpuolisista ryömittävistä tiloista eli yläpohjatiloista ei peritä lisähintaa.

TÄRKEÄÄ! Kuntotarkastajien päätevyydestä tai tarkastuksen ja raportin sisällöstä ei ole säädetty laissa. Asuntokaupan kuntotarkastuksen suorittamisesta on laadittu suoritusohje, jossa on määritetty tarkastuksen ja raportin sisältö sekä toimintatavat. Varmistathan aina että tilaamasi kuntotarkastus suoritetaan suoritusohjeen (KH 90-00394) mukaisesti! Varaamalla tarkastuksen meiltä, saat varmuudella rakennusalan ammattilaisen suoritusohjeen mukaisesti suoritetun tarkastuksen.

Syöttämällä kohteen tiedot alle, näet hinnan välittömästi ja voit jatkaa varauskalenteriin. Nähdään tarkastuksella!