Kosteusmittaus ja -kartoitus

Kosteuskartoituksen tavoite on selvittää vesipisteelisten tilojen kosteustilanne sekä arvioida tilan kosteusteknistä toimintaa.

kosteuskartoitus

Asuntokaupan kosteuskartoitus suoritetaan asuntokaupan yhteydessä. Kartoituksessa selvitetään kohteen vesipisteellisten tilojen kosteustilanne pintakosteusmittauksin, rakenteita rikkomattomilla menetelmillä. Kosteusmittauksien lisäksi arvioidaan tilan kosteusteknistä toimintaa, kuten läpivientien tiiveyttä ja vedeneristystä. Kosteuskartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, johon kirjataan kosteushavainnot sekä mahdolliset korjaus- ja lisätutkimustarpeet sekä parannusehdotukset. Pesu- ja saunatiloja tulee olla käyttämättä vähintään 24 tuntia ennen kosteusmittauksia.

 

Taloyhtiöiden massakartoitus tarkoittaa useamman huoneiston kartoittamista samalla kertaa. Yleisesti kartoitettavia tiloja ovat pesuhuoneet, saunat ja WC-tilat. Kartoituksesta laaditaan aina kirjallinen raportti, jonka perusteella taloyhtiössä on helppo arvioida tulevia korjaus- ja kunnossapitotarpeita. Massakartoitukset voidaan raportoida kokonaisuutena tai huoneistokohtaisesti eriteltynä. Massakartoitus on aina huoneistoa kohden yksittäistä kartoitusta edullisempi vaihtoehto. Pesu- ja saunatiloja tulee olla käyttämättä vähintään 24 tuntia ennen kosteusmittauksia.

 

Ryömintätilan kosteusarvio tarkoittaa tuulettuva ryömintätilaisen rakennuksen ryömintätilan tuuletuksen riittävyyden arviointia suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mittaamalla. Mittaus suoritetaan mittausdataa tallentavilla loggereilla, joita pidetään ryömintätilassa kohteesta ja vuodenajasta riippuen muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.